Nước Hoa Nữ DIOR J'adore Absolu EDP Absolue, 75ml

2.750.000 ₫
(0)
SKU:3348901396387
Thương hiệu:DIOR
Số lượng
Thông tin sản phẩm
́ ́ - ̣ ℎ́ℎ ̀ ℎ̛̃ ̃ ̛̀ ́ ℎ̂̉ ̀ đ̂̉ ̂ ̉ ̉ đ̣ ̉ ’
̛̛̀ ℎ̛ ̂́ ̉ ℎ̉ đ̣ đ̂̀ ̂ ̂̃ ̉ ̀ “ ̣ ̛̛́” ℎ ̉ ̂́  
̛ đ̂̉ ̛́ ℎ̂́ ̉ ℎ́ℎ ̀ ̛̃ ̀ đ̛̛̣ ̂ ̂ ̀ đ̣̂ ̉ ℎ̛̛ ̉ ℎ̛̛ ℎ̛ ̛̣ ̉, ̛̛ ̉ ̀ ̛̃ ́ℎ.
́ ℎ̂̉ ̀ ́ đ̛́ ̛ ̉ .., ̀ ℎ ̛̛́ ℎ ̉ ℎ̂̀ ̛̛̀, ℎ̛ đ̂́ ̛́ ℎ̛̃ ̛̛̀ ℎ́ℎ ̛̣ ̃ ̀, ℎ́ ̣̂ ℎ̛ ̂ ̀ ́, ̀ ℎ̛̛ ̂̀ ̣, ℎ̂ ́, ℎ̂ ̣ℎ ̉ ℎ̛̣ ̛̣ ℎ̂́ ̂ ̣ ℎ ℎ́. 
ℎ ̛̛́ ℎ ̂̀ đ̂̀ ̂ đ̛̀ ℎ đ̃ ℎ̛̉ ℎ̀ ̆ ℎ ̛̛́ ℎ ℎ́ ℎ đ̃ ℎ̂́ ̂ ̛̉ ̆́ ℎ ̣. ̣̂ ̛̀ ̣̂ ́ℎ ̂ ℎ̂̀, ℎ̂ ℎ̂ ̛̛, ̀ ℎ̛́ ̛̛́ ℎ̂̀ ̣̂ ̣̂. ̀ ℎ̛̛ ̉ ́ đ̣ ̛̣ ̣̂ ̀ ̀ ̛̛̀ ́ ℎ̂̉ ̂ ̃ ℎ̂ ̂́ ℎ́.
Xem thêm
0/5
(0 nhận xét)
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi