Băng Vệ Sinh Kotex Security Ultra Thin, Heavy Flow, 56 Miếng

SKU: 036000030532
260,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

 Băng Vệ Sinh Kotex Security Ultra Thin, Heavy Flow, 56 Miếng
 Băng Vệ Sinh Kotex Security Ultra Thin, Heavy Flow, 56 Miếng
 Băng Vệ Sinh Kotex Security Ultra Thin, Heavy Flow, 56 Miếng
 Băng Vệ Sinh Kotex Security Ultra Thin, Heavy Flow, 56 Miếng