Bột Ca Cao Tự Nhiên Không Đường Hershey's Cocoa 100% Cacao, 226g

Bột Ca Cao Tự Nhiên Không Đường Hershey's Cocoa 100% Cacao, 226g

SKU: 034000052004
160,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

 Bột Ca Cao Tự Nhiên Không Đường Hershey's Cocoa 100% Cacao, 226g